Prodej

Naši obchodní inženýři znají nejen naše produkty, ale i procesy a požadavky našich zákazníků. Těžištěm obchodu není tedy jen prodej, ale i poradenství pro zákazníky, aby bylo možno vždy nalézt technicky nejlepší a nejúspornější řešení. Naše zahraniční zastoupení jsou přímo podporovány technickou částí obchodního oddělení.