Výzkum a vývoj

Již od svého založení v roce 1982 jsme měli ambici stát v čele v oblasti spalovací techniky. Dobře vybavená pokusná laboratoř s vysoce motivovanými spolupracovníky nám to umožňuje, a zajišťuje nám zároveň schopnost, udržet si tento náskok i do budoucna. Můžeme se opřít o množství pokusných pecí, které jsou vybaveny plnohodnotnou měřící technikou, a také o více než patnáctileté zkušenosti s počítačovou simulací CFD (computational fluid dynamics). Výzkumná práce je dokumentována množstvím národních i mezinárodních výzkumných projektů s množstvím partnerů z průmyslu a výzkumu, a je zveřejňována početnými odbornými články. Dobrým příkladem této úspěšné výzkumné práce je spalovací metoda bezplamenná oxidace FLOX® (registrovaná ochranná známka WS Wärmeprozesstechnik GmbH, Renningen), která si postupem času získala respekt po celém světě. Mimo uvedené metody spalování je WS světovým lídrem v používání technické keramiky v oblasti topné techniky.

Naše výzkumné aktivity byly a jsou částečně prováděny na základě požadavků následujících organizací: BMWi / PTJ, DBU, AiF, EU

WS je aktivním členem výzkumné společnosti pro stavbu průmyslových pecí FOGI (Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau)