Luvomat®

 • Popis
 • Technická data
 • Příklady použití

BrennerHořák Luvomat může být použit tehdy, když je na peci k dispozici externě předehřívaný vzduch a přesto je třeba použít princip spalování FLOX®. Taková konfigurace se používá v případě, kdy pecní atmosféra neumožňuje použití rekuperačních nebo regeneračních hořáků, např. při podstechiometrickém provozu nebo pokud je pecní atmosféra prašná a agresivní. Dosud byl hořák LUVOMAT realizován do termického výkonu přibližně 1 MW. Větší výkony jsou ale možné a do budoucna plánované.

Požadavky na hořák jsou často, kvůli zadaným mezním podmínkám, velmi rozdílné. Podrobný návrh hořáku probíhá v těsné spolupráci se zákazníkem.


Technická data hořáku LUVOMAT jsou významně závislé na vnějších vlivech, jako např. předehřev vzduchu, předlaky atp. Pro podrobnější informace kontaktujte prosím techniky v našem obchodním oddělení.

Ocelářský průmysl

 • Linky pro lesklé žíhání ušlechtilých ocelí
 • Žíhací a mořící linky pro ušlechtilé oceli
 • Ohřívací kovářské pece
 • Temperovací pece v ocelárnách
 • Pece pro žíhání rour
 • Přímo vytápěné pásové žíhací a pozinkovací linky (DFF)

Chemický průmysl

 • Reformovací pece
 • Krakovací jednotky

Keramický průmysl

 • Vypalovací pece