Servis

Víme, jak je pro naše zákazníky důležitá vysoká upotřebitelnost jejich zařízení. Naši servisní technici a inženýři jsou činní po celém světě pro uvádění hořáků do provozu, jejich údržbu a odstraňování poruch. Pro pracovníky oddělení údržby u našich zákazníků provádíme jejich aplikaci přizpůsobená školení. Dle volby buď u zákazníka nebo v Renningenu v našem výzkumném oddělení. Při tomto školení získají pracovníci zákazníka jak základní vědomosti o typech hořáků, které ve svých firmách používají, tak praktické rady pro provádění montáže hořáků, jejich uvedení do provozu, nastavení, údržbu a odstraňování poruch.