Výroba

Úmyslně jsme se rozhodli ponechat výrobu v sídle firmy. Výroba hořáků našimi dlouholetými spolupracovníky zajišťuje, že dodáváme kvalitativně vysoce hodnotné produkty. Blízkost výroby, konstrukce a výzkumného oddělení nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků. V oddělení, které se zabývá opravami hořáků, se opravují i hořáky, které jsou už po desetiletí v provozu. Hořáky jsou zde znovu uváděny do provozuschopného stavu a upravovány do aktuálně technicky nejnovější úrovně. Každý hořák je po ukončení montáže zprovozněn na zkušební stolici a obdrží protokol o odzkoušení a nastavení.